Achter de muren

In het diepste binnenste van je wezen

Daar borrelde het van prachtig zielenleven   

Er waren je mooie gereedschappen gegeven

Waar mede je toe kon in je verdere leven

Zoals liefde, wijsheid, inzicht en vertrouwen

Genoeg om een leven lang op te bouwen

 

Maar negatieve invloeden kwamen op je af

Je ging jezelf beschermen in snelle draf

Weg ging je liefde e.d. achter hoge muren

Waarachter ook jijzelf niet meer kon turen

Je merkte niets en als een robot ging je door

Want wat je deed was heel belangrijk hoor

 

Tot je niet meer verder kunt van verdriet

En denkt zo kan het beslist veel langer niet

Ga ze dan slopen deze ondoordringbare muren

Zodat je er daarna zelf weer achter kunt turen

De schat die je zult ontdekken is het waard

Ook al gaat de weg er heen met pijn gepaard

Onderweg

Als jouw leven op zijn kop staat

En alles gewoon maar verder gaat

Is de levensweg zo eenvoudig niet

Als je barst van woede en verdriet

 

En opstandig bent en van alles baalt

Besef dan, je hebt het zelf naar je toegehaald

Als de ergste emoties achter ons zijn gelaten

En we kunnen er weer over praten

 

Lukt het soms om de les er van te ontdekken

Om daarna weer verder te kunnen trekken

Gedragen door liefde en een open geest

Dan is het leven weer een beetje feest

 

Ook al wordt het je nog wel eens teveel

Wij zijn niet alleen, maar deel van het grote geheel

En als het weer lukt in onze kracht te komen staan

Kunnen we dankbaar verder met ons bestaan

 

Met onze voeten in de aarde en het hoofd omhoog

Gaan we weer moedig op weg naar de regenboog

Dageraad

De opkomende zon verdrijft de nacht

Er is een nieuwe dag die op mij wacht

Weer een nieuwe kans om te ervaren

Wat het leven mij biedt na al die jaren

Oh man,

Staande in het hier en nu, ”het heden”

Maar nog torsend de last van het verleden

Doch je bent een man en geeft geen krimp

Of toch, zo doorgaan is best link

 

Ook al ben je een man je mag best huilen

En als je het niet meer weet, ergens schuilen

Want ook al is je geslacht dan man

Wil dat niet zeggen dat je alles kan

 

Aan de ene kant weet je heus van wanten

Maar je hebt toch ook je vrouwelijke kanten

Leer daarom jezelf te accepteren

Om zodoende verder te leren

 

Op een pad met op je schouders minder gewicht

En op weg naar een heel mooi vergezicht

Bestaande uit het nimmer dovende liefdevolle licht

De problemen die je als man nog al eens meemaakt

Daardoor wordt een andere man veelal ook geraakt

 

Daarom kan ik hierbij uit ervaring volmondig beamen

Een klankbord vindt je in de activiteiten van mannen samen

 

 

 

Veranderen

 

 

Ga vooral niet te hard en te steil omhoog

Anders sta je plotseling helemaal droog

Ook een baby groeide door kleine hapjes

Probeer dus te veranderen in kleine stapjes

Vrije wil

Een vrije wil en het leven gaf u mij

En zei: ”probeer het maar zonder averij

Wees gerust ik zal altijd achter jou staan

Welk levenspad je ook wenst te gaan

Als je uitwijkt naar de verkeerde weg

Dan zeg ik niet nu heb je pech

 

Want wat je tijdens je leven ook doet

Ik ben er altijd voor je als het moet

En mocht je niet op het goede pad gaan

Dan breng ik je niet meteen tot staan

Immers als ik je al gelijk laat keren

Kan je niet door vallen en opstaan leren

 

En leidt je weg door diepe dalen

Ik zal er zijn om je er uit te halen

Ook al ga je nog zover bij mij vandaan

Ik ben er dan ook bij in jouw bestaan

Want je kunt je mijn liefde niet voorstellen

Lukt het je niet meer zal ik naar je toe snellen

 

Doet je vrije wil je in problemen verkeren

Zal ik jou helpen, zodat je alsnog kan keren

En denk je wat ik nu gedaan heb is niet pluis

Ik help je om de weg terug te vinden naar huis        

 

Licht

Oh machtig licht

Waarvoor het grootste duister zwicht

Licht waar je soms zo naar smacht

En altijd komt, ook als je het niet verwacht

De prachtige zon die zonder dralen

Alles verlicht met zijn gouden stralen

Licht in welke vorm je er ook mag zijn

Jij verlicht het donker, zelfs al ben je klein

Zo is een mensenleven zonder licht

Gelijk een gewicht zonder gewicht

Ego

Zeker is dat jij mij hielp om te overleven

Maar jij liet mij nooit van ontroering beven

Want van gevoel heb jij maar zelden gehoord

Kwam men mij te na dan reageerde jij verstoord

Jouw afweermechanisme stak dan de kop op

Kom niet te dicht bij je kwetsbaarheid, stop

En bij mijn pogingen om te groeien was jij gemeen

Want zo gemakkelijk kwam ik niet om jou heen

Daarom vraag ik jou wees mij verder behulpzaam

Dan gaan we deze nieuwe levensweg verder te saam

Levensbehoeften

Schenk mij water om te drinken

Heerlijke wijn om mee te klinken

Een rustplaats om in slaap te komen

Prachtige gedachten en dromen

 

En als ik honger heb te eten

Doch laten we vooral niet vergeten

Dat dit niet voldoende is in het leven

Daarvoor moet je meer worden gegeven

 

Zoals liefde in grote hoeveelheden

Voor de toekomst en het heden

En mag er nog bij een hoge berg moed

Aangevuld met hoop, dat doet je goed

 

Zonder een hart vol mededogen gaat het niet

Om bij jezelf en anderen stil te staan in verdriet

Is er ook nog wat geloof om op te bouwen

En misschien ook nog onbegrensd vertrouwen

 

Dit alles zal zeker helpen in ons bestaan

Maar onzeker blijft de weg die wij moeten gaan

 

Goed besteden

De tijd lijkt wel te vliegen

En de klok blijkt niet te liegen

Het leven gaat heel snel voorbij

En dat maakt mij niet altijd blij

 

Laten we er daarom voor zorgen

Hetzij vandaag, hetzij morgen

Om goed met onze tijd om te gaan

In het ons gegeven levensbestaan

Tijdig

Zullen we het ooit nog leren

Om iemand tijdig te waarderen

Zodat het niet te laat bij je ontstaat

Als dreigt dat je iemand verliezen gaat

 

 

Balk

 

We moeten kijken naar de balk in ons eigen oog

Maar overigens niet te strak spannen onze boog

Want als we onze verbeterpunten accepteren

Kunnen we van daaruit groeien en verder leren

Leven

Gelijk een lied van vreugde of verdriet

Zo is het leven of je het nu wilt of niet

En al ga je alleen voor vreugde in je bestaan

Zonder af en toe verdriet zal het niet gaan

 

Bij verdriet zie je de bedoeling er niet van in

Maar het leidt altijd naar een nieuw begin

Laten we vreugde en verdriet de ruimte geven

Want het behoort beide bij een mensenleven

Bron van liefde

Met onvoorwaardelijke liefde ziet u ons aan

U bent en blijft een vangnet in ons bestaan

Als we dreigen te vallen houdt U ons staande

Willen we niet lopen dan houdt U ons gaande

Zijn we eigenwijs en menen het beter te weten

Dan nog zult U ons niet verlaten en vergeten

Gaan we ver van U af, al is het maar even

U blijft bij ons, waar we ons ook begeven

 

 

 

Wat mooi

 

Met de zon op mijn gezicht

Voel ik mij vederlicht

Speelt de wind met mijn haar

Dan voel ik mij minder zwaar

En als de maan mijn pad verlicht

Dan voel ik mij zonder gewicht

En als sterren aan de hemel staan

Is het mooi om door te mogen gaan

 

Vrijheid

Is dat zweven als een vogel in de lucht

Je zomaar laten voortdrijven in de vlucht

 

Kan  je het nastreven

Of moet je het gewoon beleven

 

Kan je het kopen

Of er alleen maar op hopen

 

Is het wat een ander je er van geeft

Of is het hopen je het zelf beleeft

 

Absolute vrijheid lijkt zo mooi

Weg met de tralies van de kooi

 

Maar dat is valse schijn

Grenzen zullen er altijd zijn

 

Al kunnen we dan niet vliegen als een vogel in de lucht

En moeten we steeds op allerlei beperkingen zijn beducht

 

Bedenk wel dat we in vrijheid zijn geboren

Doch dat we deze vaak zelf of door anderen laten verstoren

 

Wonder

Ik dacht dat ik louter licht was

Totdat ik mijn diepste donker zag

Ik dacht dat ik alleen maar goed was

Totdat ik mijn slechtheid wilde zien

Ik was de blijheid zelve, zo leek het

Maar oh wat was ik ook diepbedroefd

 

Ik zou wel even de wereld beter maken

Maar kon nog niet eens mezelf redden

Mijn masker straalde zelfvertrouwen uit

Totdat ik mijn intense onzekerheid durfde zien

Ik, ja ik, had de wijsheid in pacht

Totdat ik besefte dat ik niets wist

 

Ik kon vol interesse luisteren, zo dacht ik

Maar, oh schrik, het ging langs mij heen

Wat was ik blij met mijn vrijgevigheid

Doch, heel diep in mezelf zat de vrek

Tjonge, wat voelde ik mij groot

Maar van binnen zo heel erg klein

 

Ik kon een ander zo goed helpen

Totdat ik mijn eigen hulpeloosheid zag

Ik zou een ander nooit pijn doen

Maar heel diep van binnen zat de sadist

Zag je ooit iemand, die zo flexibel was

Maar zonder masker zo onwrikbaar star

 

Ik was iemand, die zijn eigen leven leefde

Maar wat was ik bang wat anderen zeiden

Ik heb niemand nodig, kom op zeg

Maar zo graag duizend armen om mij heen

Ik was geweldig, zei mijn beschermende masker

Totdat mijn diepe waarheid mij iets anders toonde

 

Zo bleek ik alles te zijn wat ik niet wilde zijn

Maar bleek ook alles te zijn wat ik niet verwachtte

Ik heb nu de moed om al het ontkende te accepteren

En voel steeds meer het wonder van heelheid naderen

Ontbreekt het mij soms nog aan (in)zicht

Weet ik in het diepste duister gloort mijn licht

 

Want nu ik veel donkere tegenpolen kan erkennen

Blijkt mijn lichte kant ineens veel lichter te zijn

Ik zal nooit meer aan mijn donkere kanten voorbij gaan

Maar er vol liefde en respect bij blijven stilstaan

In de wetenschap dat ik mag zijn, die ik ten diepste ben

En mezelf zo volledig mag en kan blijven accepteren