AIDER

Adri Blonk

Vrij

Wat een ruimte om je heen

Allemaal voor jou alleen

Het is je voor niets gegeven

Zoals zo vele dingen in het leven

Iedere dag zijn ze er weer

Kom op pak ze dan een keer

Je bent toch vrij geboren

En mocht er helemaal bijhoren

Onbevangen en vrij ging je op ontdekkingstocht

Tot je merkte dat dit en dat niet mocht

Allemaal beperkingen door anderen opgelegd

En daarbij dan nog veel dingen door jezelf ontzegd

Kom dan toch je bent toch niet van steen

Sloop die muren om je heen

Het leven is je toch zomaar gegeven

Ga het dan eens onbevangen beleven

Want ook voor jou geeft de bron telkens een nieuwe dag

Dat je weinig moet en heel veel mag

Er zijn zoveel goede dingen in het leven

Grijp ze dan het duurt maar even

 

 

Woorden

 

Hoe moeten wij zeggen wat we bedoelen

Als we zelf niet goed weten wat wij voelen

Want om uiting te geven aan een gevoel intens en fijn

Daarvoor zijn simpele woorden veel te klein

 

 

Afbreuk

 

Alleen maar denken aan wat je moet en niet aan wat je mag

Doet afbreuk aan het wonder van telkens weer een nieuwe dag

 

 

Leven

 

Struikelen vallen en opstaan

Dat vormt voor een groot deel ons bestaan

En of we nu rijk zijn of arm

De zon is voor ons alleen even warm

Wat er ook was en wat het nog zal geven

Het hoort allemaal bij het leven

 

Hopen

Hopen op beter, hopen op meer

Maar als het echt niet lukt doet dit zeer

Hoe vaak had je geen hoopvolle dagdromen

Dat het allemaal nog wel een beetje goed zou komen

Wie weet of dit of dat nog eens gebeurt

Doch als het niet komt of lukt, lijkt je hoop verscheurd

Is er dan niets meer om op te bouwen

Of je aan vast te houden

Er is toch een God en heer

Dat hoor je in de kerk telkens weer

Maar waarom als je verrekt van verdriet

Is hij er dan niet

Toch mag ik hier niet aan toegeven

Het was immers de Bron die gaf mij het leven

En als je dan aan lager wal raakt

Omdat je er zelf een puinhoop van hebt gemaakt

Mag  je dan nog hopen dat de Bron er dan nog voor je zal zijn

Ja, en dat maakt het dan nog hoopvol en een beetje fijn

Dat alles geeft je hoop al is het soms maar even 

Dat dit, ondanks alles, een hoopvol baken mag zijn in mijn verdere leven

 

 

Gedragen

 

Al alles niets meer lijkt, wat het ook is

Wanneer er slechts vertwijfeling overblijft na een groot gemis

Als je niet meer fijn kunt (dag)dromen

En alleen nog maar denkt waarom moest mij dat overkomen

Zal het dan nooit meer gebeuren

Dat de dagen wat meer gaan kleuren

Tot het langzaam tot je doordringt dat het leven

Ooit misschien nog wel wat vreugde zal geven

Indien het donker lichte plekken gaat vertonen

En je denkt zou mijn leven toch nog lonen

Als je ineens beseft dat je toch niet bent gaan versagen

Omdat je kennelijk al die tijd bent gedragen

 

Inzicht

 

Al leidt inzicht en intens weten niet altijd tot vreugde in het leven

Het geeft je wel de kans om weg gestopt verdriet een plaats te geven

 

 

Troost

Als je het even niet meer weet

En je het liefste alles maar vergeet

Zo is het nog te dragen

Zeker als ze er niet teveel naar vragen

 

Dan lijkt het leven nog een beetje fijn

Want het verdriet toelaten doet wel erg pijn

Als niets de moeite meer waard lijkt, omdat je alles dreigt te verliezen

Maar je niet meer de moed hebt om voor het vechten te kiezen

 

Wanneer zelfs voordien bestaande zekerheden en dromen ophouden te bestaan

Naar wie kan je dan nog toegaan

Als verleden, heden en toekomst verstoken lijken van elk perspectief

Ook al wordt er dan gezegd, er is iemand die heeft ook jou lief

 

Maar als dat zelfs geen troost meer biedt

Wat ligt er dan nog voor waardevols in het verschiet

Ik hoop echter dat ik nooit mag verliezen mijn vertrouwen

Omdat ik daarop, al is het als een kaarsvlam zo klein, kan bouwen

 

Het feit dat je er bent en er kennelijk ook mag zijn

Mag dit een troost zijn, al is deze nog zo klein

 

Vrijheid

Is dat zweven als een vogel in de lucht

Je zomaar laten voortdrijven in de vlucht

Kan  je het nastreven

Of moet je het gewoon beleven

 

Kan je het kopen

Of er alleen maar op hopen

Is het wat een ander je er van geeft

Of is het hopen je het zelf beleeft

 

Absolute vrijheid lijkt zo mooi

Weg met de tralies van de kooi

Maar dat is valse schijn

Grenzen zullen er altijd zijn

 

Al kunnen we dan niet vliegen als een vogel in de lucht

En moeten we steeds op allerlei beperkingen zijn beducht

Bedenk wel dat we in vrijheid zijn geboren

Doch dat we deze vaak zelf of door anderen laten verstoren

 

Levensweg

De weg van het leven

Die ons is gegeven

Als ware het een klein pakje

Onzeker verzet je het eerste stapje

 

Je eerste stukje weg is nog tamelijk glad

Al val je ook in het begin wel eens op je gat

Maar dan moet je de eerste bocht omgaan

Zomaar van dat vertrouwde stukje weg vandaan

 

Om die bocht is de weg al wat minder glad

Je valt opnieuw, maar dan is het al hard

Snel weer terug naar het bekende stuk

Daar had je toch meer geluk

 

Natuurlijk kan  je in gedachten wel eens even

Een stukje terug op de weg van je leven

Als je niet goed hebt opgelet

En niet alles goed op een rijtje hebt gezet

 

Doch in werkelijkheid is het een weg met éénrichtingsverkeer

Je kan allen maar heen en nooit meer weer

Ik wil soms zo graag weer terug naar toen

Om het vanaf daar beter te doen

 

Doch de weg gaat onverbiddelijk door naar onbekende verten

Waar brengt hij me heen, laat ik van nu af aan beter opletten

En er van leren waar ik onderuit ben gegaan

Waarbij ik mezelf en anderen zo vaak heb pijn gedaan

 

Op de gewone weg rijden kan je leren

Gaat het daarbij verkeerd dan kan je nog keren

Maar voor de weg van het leven

Kan niemand je een recept geven

 

In de hoop dat ik niet op de levensweg door blijf prutsen

Maar er in het vervolg enige zegen op mag rusten

Dan zie ik de weg, of die slecht zal zijn of goed

Met vertrouwen tegemoet

  

Rust

Vaak kan ik de rust niet vinden, dan heb ik het even niet

Maar dat hoeft toch niet, er is er één die je altijd ziet

Je mag er op hopen en om vragen

Of hij je af en toe wil dragen

 

Soms wil je wel eens wegkruipen in het leven

Ik ben er nu niet, laat me met rust, al is het maar even

Dan weer denk je ha fijn mensen om me heen

Ook dat helpt niet altijd, want voor je gevoel blijf je ook dan alleen

 

Als je somber bent denk je waar haal ik de moed vandaan

Om overeind te blijven en vooral opgewekt door te gaan

Want je bent volwassen en er wordt iets van je verwacht

Ook al gaat dat soms ver boven je kracht

 

Toch is het er zo maar opeens dat rustige gevoel

Zomaar midden in het dagelijkse gewoel

Dan weet je het opeens weer ik ben niet alleen

Hij is altijd om mij heen

 

Om me kracht en moed te geven

Voor de rest van mijn leven

Op zulke momenten kan ik alles weer aan

Omdat ik weet dat ik er nooit alleen voor zal staan

 

Niet vergeten

De zorg om het bestaan

Hoe moet dat nu toch verder gaan

Zorgen om dingen die nooit gebeuren

Maar je leven soms zo somber kunnen inkleuren

Daarom kan het geen kwaad als je eens stilstaat

En beseft waar het werkelijk om gaat

Want door dat te vergeten

Bestaat ons leven slechts uit werken en eten

Toeval

Een wei vol bloemen

De bijen die zoemen

Een lucht vol hemelsblauw

Het gras bedekt met dauw

Een waterlelie op het water

En een eekhoorn die wat spaart voor later

Het jonge leven in mei

Dat maakt mij toch zo blij

En als ik voel de warmte van de zonneschijn

Weet ik dat kan niet allemaal toeval zijn

 

 

Groot

 

Als de zon bloedrood in de zee verzinkt

En de schreeuw van de zeemeeuw klinkt

Voel je je groot en klein tegelijk

Een tevens arm en toch rijk

Voel je dat je deel uitmaakt van dit prachtige geheel

Ook al ben je maar een nietig deel

Het feit dat je er (bij) mag zijn

Maakt je groot al ben je klein

Hoe ver

Hoe ver moet je gaan

Voordat je eindelijk stil blijft staan

Moe van het jakkeren en jagen

Altijd doorgaan en nooit versagen

Alles heb je toch, wat zeur je nou

Maar je voelt je wel bont en blauw

Want je hebt geen tijd voor dromen

En ook niet om aan jezelf toe te komen

 

Eerst nog dit en dat, het kan niet wachten

Je wilt rust maar het wil niet uit je gedachten

Want er moet veel, het is toch jouw plicht

Totdat je niet verder kunt en valt op je gezicht

Ineens zie de betrekkelijkheid van alles in

En ervaart, het is niet allemaal gewin

Immers als je vandaag vergeet te leven

Kan niemand je dat morgen nog terug geven

Probeer daarom iedere dag goed te doorleven

En jezelf en anderen genoeg ruimte te geven

 

 

 

Als we het konden overdoen…

…zouden we dan weer dezelfde fouten maken?

 

 

Waarom zoek je geluk vaak zover…

…terwijl het binnen handbereik ligt?

 

 

Begrip zegt meer dan vele woorden

 

Eindeloze zee

Grote oceaan met je verre horizon

Ik wilde dat ik met jou mee kon

Zo maar stromen zonder schijnbaar doel

Zonder plan, maar wel met veel gevoel

 

Soms ben je rustig en kabbelt voort

Of onstuimig, zodat men je van verre hoort

Van waterdruppels heb jij er ontelbaar veel

Maar kijkend naar jou ziet men slechts het geheel

 

Als ik jou kabbelen zou kunnen verstaan

Dan zou er een wereld voor mij opengaan

Paartjes liepen langs jouw oever hand in hand  

Terwijl jouw golfjes kabbelden op het strand

 

En hoe mooi zijn de schaduwen in het water

Dan wordt je stil al ben je nog zo’n prater

En als de zon bloedrood in jou ondergaat

Ben je ontroerd en dankbaar dat zoiets bestaat

 

Als ik dan niet met jou mee kan komen

Laat dan wat van jouw wijsheid in mij stromen

Dankbaar

”Ben je verdwaald in de woestijn

Ik zal er voor je zijn

Ben je gejaagd door de wind

Ik zal er voor je zijn mijn kind

Ben je eenzaam en heb je pijn

Ik zal er voor je zijn

Ben je teleurgesteld in het leven

Ik zal je weer vertrouwen geven

 

Heb je verdriet en voel je jezelf klein

Ik zal er voor je zijn

En als je het leven niet ervaart als fijn

Ik zal er voor je zijn

En hoe hij ook spoort jouw levenstrein

Ik zal er altijd voor je zijn”

Deze nabijheid voelen in je bestaan

Doet je dankbaarder door het leven gaan”

 

Levenslessen

Je kunt veel lezen over hoe je leven moet

Maar er is niemand die het voor je doet

Hoe eenvoudig het in boeken soms ook staat

In het leven blijkt dat het minder simpel gaat

Als je niet op pad gaat kan je niet verdwalen, …

         …maar je komt ook nergens

Als je niets positiefs kunt zeggen,

          …kun je beter zwijgen

Als je klein bent, val je ook,

         …maar het doet niet zo zeer

 

 

 

Geloof in jezelf

 

Wanneer anderen wel in mij geloven

Moet ik zelf de laatste twijfels uitdoven

 

 

 

Dieptepunten in het leven …werken louterend

 

De weg naar omhoog

Een groeiend mens is op weg naar de top van de berg

Doch het daarvoor doorlopen van diepe dalen is erg

Eenmaal uit het dal geklommen denk je, nu ben ik er   

Val je weer naar beneden en soms heel erg ver

 

Soms heb je nauwelijks de kracht, maar je moet door

Maar o wonder ineens voel je, je staat er niet alleen voor

We lopen op zijpaden en denken, ze bekijken het maar zeg

Zonde van de tijd, want je moet weer naar de goede weg

Een weg nogal eens geplaveid met pijn en verdriet

Doch kennelijk hoort dat er bij, kan het zonder dat niet

 

Krijgen we inzicht dat we een bepaalde weg moeten gaan

Aanvaarden we het beter en blijven niet zielig stil staan

Dat we vol vertrouwen op de goede weg mogen doorgaan

Met veel gevende liefde en mededogen in ons verdere bestaan

Tijd

Seconden, minuten en uren

Ze zouden eeuwig moeten duren

Doch er zijn ook nogal wat dagen

Die je snel naar het einde wil dragen

Dat ze maar snel om mogen zijn

Ja, want daarna wordt het wel weer fijn

Meegezogen in de stroom van ’t leven

Vaak zonder er aandacht aan te geven

Maar dan plots als in een flits

Denk je heb ik niet wat gemist

Bedenk heel goed in je leven

Ook jij bent hier maar even

Of je de tijd nu ziet als zuur of zoet

Belangrijk is wat je er mee doet

 

 

Dichtbij

 

Om je heen is veel meer dan je denkt

Als je er maar aandacht aan schenkt

Maar in de run van jouw bestaan

Wil je er wel eens aan voorbijgaan

 

 

Leer mij om:

  • mijzelf en anderen met geduld en liefde te behandelen;
  • niet alleen te vergeven maar ook te vergeten.