Bestel hier het boek 'Word wakker"

Word Wakker

In dit boek wordt aandacht besteed aan de noodzaak om bewust te worden van de gevaren als gevolg van onbewust leven. De spirituele wereld vindt het nodig om aan jezelf te gaan  werken om uiteindelijk te kunnen leven in plaats van overleven. Wanneer je weer bij je gevoel kunt komen en niet meer klakkeloos aanneemt wat er zoal gebeurt dan kun je bewust keuzes maken.

Het is van alle tijden dat de rijken, machthebbers, organisaties, industrieën, enzovoorts, ongestoord hun gang kunnen gaan in hun jacht naar meer. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de middelen die de wapenindustrie toepast; op grote schaal angst zaaien, het vijanddenken bevorderen en zorgen voor een schijnveiligheid. De genoemde mensen en  organisaties laten geen middel onbeproefd om hun doel te bereiken.

Wanneer je dit onbewust laat gebeuren zijn wij mensen zoveel eenvoudiger te manipuleren en kunnen dergelijke mensen ongestoord hun gang gaan. Van deze onwetendheid wordt op een geslepen manier gebruik gemaakt. Dit proces is er al heel lang waardoor de mens lichamelijk, emotioneel en mentaal, uitgeput raakt. Met angst en paniek zaaien zijn zij  al geruime tijd bezig om ons in het gelid te houden.

In dit boek worden de waarschuwingen helder beschreven, waardoor de lezer tot bewustwording wordt aangezet. In duidelijke voorbeelden wil de spirituele wereld ons inzichten geven zodat wij bewuster onze keuzes kunnen maken en gezamenlijk de handen in één slaan om de wereld te keren van het nu draaiende beleid.

Het angst en paniek zaaien omtrent het coronavirus is daarvan een treffend voorbeeld. Meer dan de helft van jullie heeft corona (COVID-19) gekregen doordat machthebbers bewust  angst en paniek  zaaien en van onbetrouwbare testmethoden gebruik maken. Veel mensen die overleden zijn, zijn benoemd als coronadoden, zelfs als dit onjuist was.  Andere  meningen die wel op waarheid berusten worden zoveel mogelijk gecensureerd of als complottheorie weggezet.

Dit boek, geschreven in automatisch schrift wil graag gelezen worden om te waarschuwen voor situaties die nu spelen maar ook voor de toekomst. Doordat de spirituele wereld zoveel meer kan ‘zien’ dan wij mensen, is dit boek een toevoeging naar een bewuster leven die de mensheid weer in balans wil brengen. Met praktische tips en waarschuwingen.

word wakker adri blonk
waarheid adri blonk

WAARHEID

De waarheid is vaak ver te zoeken en wordt ook dikwijls verdraaid om bepaalde doelen, meestal niet de meest zuivere, te bereiken. Vele onderwerpen in dit boek gaan in op werkelijke waarheid. Dit boek is door middel van automatisch schrift tot stand gekomen. De spirituele wereld heeft Adri uitverkozen om dit boek voort te brengen om onderwerpen in beeld te brengen die gebaseerd zijn  op werkelijke waarheid.

Dit boek wil een leidraad zijn zodat je wezenlijk bewust wordt  en daardoor weet of leert aanvoelen wat waar of niet waar is. De inhoud van dit boek heeft de functie om van jou een licht op jouw pad te maken om jouw werkelijke ik te laten groeien en volledig te maken.

Doordat jij op zielenniveau tot je ware zijn  komt kun  je op deze wijze uitgroeien tot een baken van licht, zodat anderen die nog niet zover zijn worden gestimuleerd.

Weet echter, lief mens, dat jij dit in eerste instantie alleen voor jezelf doet. Pas wanneer je zelf goed in jouw vel zit, bewust genoeg bent, je in jouw kracht staat en jouw bron vol is, dan kun je er pas voor een ander zijn.  Wanneer je op dit gebied niet goed luistert naar je jezelf zal dit dikwijls leiden tot overspannenheid en lichamelijke uitputting. Doe het ook nooit om lief gevonden te worden want je bent al lief en jij behoeft  jezelf op dit punt niet te bewijzen. Dit is meestal de valkuil als jij weinig of geen eigenwaarde en zelfvertrouwen hebt en jij jezelf voornamelijk overeind moet houden voor aandacht van buitenaf.

De inhoud van dit boek zal voor jou veel  belangrijke vragen kunnen beantwoorden.

Liefde

Geen onderwerp is zo vaak besproken en bezongen. In dit tweede boek, door Adri met behulp van automatisch schrift genoteerd vanuit de spirituele wereld wordt een andere liefde bedoeld. Vanuit de kosmos wordt daarmede onvoorwaardelijke liefde bedoeld, die onder andere samengaat met mededogen, zachtmoedigheid, gastvrijheid, mildheid, eenheid en verdraagzaamheid. Door deze liefde toe te laten en er voor open te staan, zal je kunnen groeien in je menszijn op zielsniveau. Dit betekent niet dat jij over jezelf heen mag laten lopen. Daarvoor ben je namelijk te veel waard. Niemand heeft het recht om jou schade toe te brengen. Helaas doe je dit wel vaak zelf zonder dat je dit goed en wel beseft.

De bedoelde ware liefde is jammer genoeg nog ver te zoeken. In het boek “LIEFDE” wordt uitvoerig ingegaan op wat een gebrek aan onvoorwaardelijke liefde teweeg kan brengen. Op het moment is het eigen gelijk, religie, geld, bezit, macht, aanzien, monopoly, en dergelijke, veel belangrijker dan de hiervoor genoemde onvoorwaardelijke liefde.

Lieve mensen, de liefde zoals hiervoor door ons bedoeld is niet te omschrijven. Deze is echter wel voor een deel te voelen als je er in slaagt om jezelf te ontdoen van al jouw blokkades en trauma’s die jij in de loop van vele levens hebt opgedaan. Lieve mensen, ga op zoek naar de “LIEFDE” met hoofdletters. Dit boek is daarvoor zeker een goed naslagwerk. De wens is dat jij dit mag gaan ervaren en vervolgens door mag geven omdat daaraan zo ongelofelijk veel behoefte bestaat. Uiteindelijk is het de liefde en het licht die jullie zal helpen op weg naar de vijfde dimensie. De spirituele wereld helpt jullie bij deze  reis. 

liefde- boek adri blonk
wijsheid adri blonk

Wijsheid

Als je persoonlijk wilt groeien is het belangrijk om van tijd tot tijd voldoende stil te staan bij jezelf. Daar waar alles aanwezig is en begint. Tegenwoordig kun jij jezelf dag en nacht bezighouden en bijvoorbeeld onbeperkt online zijn. Maar ben je dan nog wel eens echt met jezelf verbonden of word je bang om werkelijk met jezelf te worden geconfronteerd?

Dit boek roept ons op om jezelf te gaan ontdekken. Niets kan je immers op termijn zo’n blijvende bevrediging bieden. Wijsheid kan samengaan met kennis maar is niet per sé

nodig omdat de wijsheid in potentie al in jouw ziel aanwezig is, evenals de liefde en andere spirituele gaven. Wanneer er veel blokkades en trauma’s zitten dan kun je daar niet bijkomen en ben je aan het overleven. Dit laatste gaat  vaak samen met een bepaalde verslaving omdat je niet lekker in jouw vel zit en niet begrijpt waarom het gaat zoals het gaat. Wanneer je niet weet dat je in jouw huidige leven het karma van een vorig leven dient uit te werken denk je: “Dat moet mij natuurlijk weer overkomen”. In dit boek wordt op eenvoudige wijze op diverse onderwerpen ingegaan waarmede jij als mens te maken krijgt gedurende jouw leven op aarde. Jouw wijsheid zal daardoor zeker toenemen. Indien je dit combineert met aan jezelf werken kun je grote stappen voorwaarts in jouw leven zetten en jezelf weer terugvinden.