AIDER

Adri Blonk

Over mij

Mijn naam is Adri Blonk. Ik mag mezelf een begaafd healer noemen. Dit dankzij mijn jarenlange ervaring, opleidingen en hulp vanuit de spirituele wereld. Ik prijs mij gelukkig dat ik zoveel cliënten heb mogen helpen, door het verwijderen van blokkades, trauma’s en het activeren van hun zelfgenezend vermogen. Op deze wijze komen mensen weer beter in hun vel te zitten. Ik word gedragen door spiritualiteit en voel mij begenadigd om dit alles met hulp van de spirituele wereld te mogen uitvoeren.

Adri Blonk

Door nare jeugdervaringen, heb ik een lange tijd niet bewust mijn leven geleid. Ik probeerde mezelf te bewijzen aan de maatschappelijke maatstaven. Dit leidde vooral tot lichamelijke uitputting. Vanaf 2005 besefte ik dat dit een doodlopende weg was omdat ik emotioneel, mentaal, niet goed in mijn vel zat. Om dit weer in balans te brengen heb ik diverse alternatieve en energetische therapieën gevolgd. Zodat ik deze kennis op mezelf kon toepassen. Vanwege mijn positieve ervaringen besloot ik deze kennis ook voor anderen te gebruiken. Vanaf 2013 werd en wordt ik bewust bijgestaan door de spirituele wereld. Dit zorgde en zorgt voor een uitgebreidere en snellere toepassing van de methoden. Doordat de spirituele wereld mij kennis geeft en mij als een doorgeef luik kan inzetten, kunnen er healing methoden ingezet worden die niet, of nauwelijks, zijn te leren. Daardoor is wat ik mag doen veel uitgebreider en diepgaander geworden.

Waar kan ik je mee helpen?

Bij toepassing van de therapie Touch of Matrix kan zonder medicijnen healing plaatsvinden op het diepste niveau. Er is geen sprake van symptoombestrijding waardoor klachten vaak terugkomen. Bij toepassing van Touch of Matrix is er sprake van het wegnemen van blokkades en trauma’s. Deze worden vervangen door positieve overtuigingen in het onderbewuste wat ons aanstuurt. Negatieve overtuigingen kunnen in combinatie met disbalans van hormoonspiegels, zorgen voor overspannenheid (burn-out).

Dit zorgt net als andere blokkades en trauma’s voor een negatieve belasting van jouw lichaam. Alles wat je bent en niet bent, vertaalt zich in jouw lichaam. Je behoeft bij wijze van voorbeeld maar gestresst te zijn en alles in jouw lichaam is gespannen met alle gevolgen van dien.

Een voorbeeld van een blokkerende overtuiging is anorexia. Iemand is er dan van overtuigd dat hij of zij dik is terwijl het tegendeel waar is. Zoals bij heel veel blokkades is dit op te lossen door onjuiste overtuigingen te vervangen door de juiste. En dit kan  in ons onderbewuste.

 

Veel klachten komen voort vanuit het emotionele-mentale vlak en veroorzaken daardoor blokkades en trauma’s. Daardoor kunnen de gevolgen zijn dat men  zich moeilijk uit,  zijn eigenwaarde verliest, zelfvertrouwen en zelfacceptatie wordt aangetast, gebrek aan energie ontstaat, het leven niet meer goed aankunnen mogelijk is. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waardoor het totale welzijn wordt belemmerd. De gevolgen van negatieve blokkades en trauma’s, lokken het andere uit. Zo kan alleen al het gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde leiden tot een verwrongen levenswijze, uitputting, om jezelf te bewijzen. Door wat jou blokkeert ben je veelal aan het overleven in plaats van aan het leven en kun je niet goed in het hier en nu genieten.

 

Bij toepassing van Touch of Matrix  behoeft de oorzaak niet bekend te zijn omdat het weghalen van de onderliggende blokkades en trauma’s voldoende is. Ik werk al zo’n 10 jaar als therapeut en door hulp vanuit de spirituele wereld word ik tot veel in staat gesteld. Omdat deze methode snel toe te passen is, blijft er dikwijls nog tijd over voor andere zaken die je als cliënt belangrijk vindt. Bijvoorbeeld contact met overleden mensen en/of dieren of vragen waar je antwoord op wilt hebben. Ook jij wilt vast weer van het leven gaan genieten, toch? Ik kan er mogelijk voor zorgen dat je beter in jouw vel komt te zitten, meer inzicht krijgt, zodat je beter voor jezelf kunt zorgen. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Toepassing van voornoemde therapie kan ook goed bij kinderen plaatsvinden. Daarmede heb ik inmiddels ook de nodige ervaring mogen opdoen.

Natuurlijk mag jij altijd vrijblijvend contact opnemen voor nadere informatie.

"Een dokter doet aan symptoom bestrijding
Touch of Matrix haalt de blokkade of trauma weg zodat er geen symptomen meer zijn!"

GÜntHer de jong

"Touch of MAtrix is een behandelme-thode. Eenvoudig, uniek, krachtig en snel!"

GÜntHer de jong

"Wees alert op wat je zegt en denkt, het kan zomaar gebeuren"

Adri Blonk

"Leer werken vanuit je ware ik, daar waar alle informatie opgeslagen ligt!

GÜntHer de jong

Ik schrijf boeken

Zeer verwonderd was ik toen ik zonder enige denkbare opleiding, boeken met automatisch schrift mocht schrijven. In het voorwoord van mijn boeken leg ik uit hoe dit is ontstaan. Dit heeft tot nu toe geleid tot 4 boeken. Er zijn verschillende vormen van automatisch schrift. In mijn geval is er werkelijk sprake van automatisch schrift. Ik zet mijn pen op het papier en die wordt letterlijk in beweging gebracht. Dit gebeurt door degene(n) die via mij vanuit de spirituele wereld iets duidelijk willen maken. In mijn geval was dit bestemd voor iedereen die behoefte heeft om dit te lezen om zichzelf te ontwikkelen met wijsheid. Op deze manier kan je inzichten verkrijgen om jezelf tot een prachtig mens met innerlijke bezieling te ontwikkelen. Voorbereid te zijn op aardse obstakels om juist daarvan te leren. Pas door inzichten en je te ontdoen van blokkades en trauma’s kun je tot jouw ware ik komen