KLACHTENREGELING

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). 

Ook mijn praktijk Aider voldoet hieraan. Kort samengevat betekent dit het volgende:

 

Heeft u als cliënt van mijn praktijk Aider een klacht over de door mij geboden zorg dan verdient het de voorkeur om deze met mij te bespreken. Mocht u dit onprettig vinden dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Quasir link: https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

 

Geschilleninstantie

Belangrijk blijft natuurlijk de inzet, het nemen van verantwoordelijkheid, en het vermogen van de zorgaanbieder (Aider) om een klacht op te lossen. Dit laatste, al dan niet, met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Echter, leidt bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat kunt u zich daarna wenden tot de onafhankelijke, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie Stichting Zorggeschil link: https://zorggeschil.nl/melding/. Het is wenselijk om dit na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder te doen. U heeft het recht om deze stap desgewenst over te slaan. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie)2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Ook kan een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt via de website van Zorggeschil.

 

Contact

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk geldt, vindt u op mijn website. link: Algemene voorwaarden De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. link: https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.p